Skip to main content

Vijver Langs de Linge

In 2015 hebben we geadviseerd en geholpen bij de aanleg van een vijver in Elst. Een gedeelte van de werkzaamheden is door de eigenaren zelf uitgevoerd. De beginsituatie was een gat in de grond dat een aantal jaren lang is volgepompt met water.

Door er ecolan folie in aan te brengen wordt de waterstand stabiel en krijg je een mooi effect in de tuin.